Thuiszorg

Dienstverlening aan particulieren

Wij hanteren geen wachtlijsten voor nieuwe clienten!
Het Thuiszorgbureau van Joling Zorg levert zowel in het kader van het Persoons Gebonden Budget (PGB) als via Zorg In Natura (ZIN) diensten aan particulieren.Kwaliteit, zorgvuldigheid, betrokkenheid, en de snelheid staan hierbij hoog in ons vaandel. Alles gebeurt op basis van samenwerking, waarbij de cliënt de regie behoudt en waarin wordt gestreefd om aan alle wensen op het gebied van de zorgverlening tegemoet te komen.
Joling Zorg waarborgt haar kwaliteit door onder meer heldere procedures te hanteren.Joling Zorg is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar om diensten te leveren. Via het vaste telefoonnummer, e-mailadres en webformulier streeft Joling Zorg naar een optimale bereikbaarheid.

De hulpverleners
De hulpverleners van Joling Zorg beschikken over vele jaren werkervaring. Deze ruime ervaring wordt ondersteund door het regelmatig volgen van trainingen.
Door zelf in de uitvoering mee te werken houdt het management feeling met de praktijk.

Onze diensten

  • Huishoudelijke Verzorging (HV1)
  • Huishoudelijke Verzorging (HV2 inclusief begeleiding)
  • Persoonlijke verzorging (hulp bij alledaagse handelingen zoals opstaan, douchen, aankleden, eten en drinken, naar het toilet gaan)
  • Verpleging (hulp bij het gebruik van medicijnen, wondverzorging of beademing)
  • Ondersteunende begeleiding  (hulp bij activiteiten thuis en buiten de deur, zoals dagopvang)
  • Activerende begeleiding (leren omgaan met uw handicap of problemen, beter persoonlijk functioneren en veranderingen realiseren, bijvoorbeeld zelfstandig gaan wonen of gaan werken)
  • Verpleging speciaal
    Indien er intraveneus of om aansluiting van morfinepompen gaat, heeft Joling Zorg samenwerkingsafspraken met het Techno Team van Thuiszorg Groningen gemaakt. Deze diensten kunnen ook met een PGB worden uitgevoerd.

Bereikbaarheid
U kunt onze medewerkers bereiken op kantoor tussen 08:00 uur en 17:00 uur en buiten kantooruren staat onze telefoon altijd doorgeschakeld naar het mobiele nummer van de diensttelefoon die rouleert binnen ons team. Voor spoedeisende zaken zijn wij dan ook altijd buiten kantooruren en dus 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Eigen Bijdrage (CAK) 
Als u een indicatie heeft voor de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of Wlz (Wet Langdurige Zorg) en u maakt gebruik van deze zorg dan betaalt u een wettelijk verplichte eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Deze bijdrage is wettelijk verplicht voor mensen van 18 jaar en ouder. Het CAK is verantwoordelijk voor de administratie en registratie van de eigen bijdrage. Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Wlz en Wmo. Deze rekening ontvangt u één keer per vier weken.

De hoogte van de eigen bijdrage is voor iedereen verschillend en hangt onder meer af van het inkomen. U ontvangt per periode (4 weken) een rekening met het bedrag dat u moet betalen. Als u wilt weten hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer wordt, dan kunt met een rekenprogramma van het CAK een proefberekening maken. U kunt het CAK ook bellen op 0800-1925.

MEE cliëntondersteuning
MEE is een organisatie voor mensen met een chronische ziekte of een beperking, hun ouders, verzorgers en andere mensen uit hun omgeving. De consulenten van MEE geven advies, informatie en ondersteuning op alle gebieden van het dagelijks leven.
MEE
De naam MEE staat voor meedenken, meedoen, meegaan, meeleven, enzovoort. MEE is een onafhankelijke organisatie, die naast de cliënt staat.
U kunt bijvoorbeeld bij MEE terecht voor advies over wonen, werk, de opvoeding van uw kind, school, vrije tijd. Maar ook met problemen in uw gezin en met vragen over wet- en regelgeving, bemiddeling bij plaatsing (bijvoorbeeld in een woonvorm) en ondersteuning bij het aanvragen van een indicatie voor zorg.
Hoe werkt het?
Iedereen kan binnenlopen bij MEE, maar MEE komt waar nodig of gewenst ook op huisbezoek. U hebt geen indicatie of verwijzing nodig en er zijn geen wachtlijsten. De dienstverlening is gratis.
Verwijzing naar hulp en zorg
Voor intensieve therapie of vormen van hulp en zorg waarvoor u een indicatie nodig hebt, verwijst MEE u naar een geschikte instantie en regelt de afspraken voor u. MEE kan ook de contacten met de hulpverlener begeleiden.
https://www.meegroningen.nl/
 


 
Joling Zorg
Ulgersmaweg 28-2
9731 BT Groningen


Joling Zorg is 7 dagen 24 uur per dag bereikbaar voor zorg, op:
Uitzendbureau: 050-573 22 74
Thuiszorg: 050-549 45 00